Wianki i stroiki

Podczas warsztatów dzieci wyplatają wianki, tworzą stroiki i dekorują je kolorowymi dodatkami florystycznymi, np. kwiatkami, wstążkami, sznurkami oraz własnoręcznie przygotowanymi ozdobami.

Warsztaty mają na celu:
• rozwijanie sprawności manualnej (kompozycja, dobór dodatków)
• rozwijanie koncentracji uwagi
• wyrabianie zmysłu estetycznego
• rozwijanie umiejętności i zdolności artystycznych
• pobudzanie wyobraźni i inspirowanie do kreatywnego myślenia

Czas trwania warsztatów: 90 min.
Sugerowany wiek: od 6 lat