Warsztaty filozoficzne

Warsztaty mają formę dialogu, dla którego inspirację stanowi bajka, baśń, legenda, opowiadanie, wierszyk, obrazek lub temat zaproponowany przez prowadzącą w oparciu o zainteresowania dzieci. Filozoficznym pogawędkom towarzyszą: prace plastyczne, zabawy ruchowe i scenki inscenizacyjne.


Przykładowe tematy pogawędek filozoficznych:
Kim jestem?
Kiedy jest teraz?
Co to jest szczęście?
Jaki kolor mają uczucia?
Sen, jawa, motyl

Warsztaty mają na celu:
• stymulowanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci
• inspiracja do dociekań i stawiania pytań natury filozoficznej
• rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia
• zachęta do swobodnej wymiany pomysłów wśród rówieśników oraz poznawania odmiennych sposobów myślenia bez oceniania
• kształtowanie otwartej i pełnej szacunku postawy wobec odmiennych przekonań
• rozwijanie umiejętności jasnego i spójnego formułowania swoich myśli, w tym definiowania, argumentowania i uzasadniania
• wyrabianie umiejętności uważnego słuchania

Czas trwania warsztatów: 60 min.